VŠEOBECNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Nasledujúce podmienky stanovujú základné pravidlá, ktoré riadia používanie týchto stránok. Patria sem podmienky a pravidlá uvedené nižšie a tiež nasledujúce:

  1. Ako zhromažďujeme, používame a chránime informácie o vás (pozri Pravidlá ochrany osobných údajov)
  2. Ako používame súbory cookie pri prístupe na naše webové stránky (pozri Pravidlá používania súborov cookie)

VŠEOBECNÉ

Používanie našich stránok predstavuje váš súhlas s dodržiavaním nasledujúcich podmienok používania. Pravidlá, ktoré riadia používanie stránok, sa môžu z času na čas zmeniť a používanie stránok po takýchto zmenách predstavuje vašu súhlas s dodržiavaním pravidiel podľa toho, ako boli zmenené. Okrem zmien v pravidlách sa časti webových stránok môžu zmeniť alebo upraviť, vymazať alebo revidovať kedykoľvek bez upozornenia.

OBSAH STRÁNOK

Text, obrázky, grafiky, video súbory a ich usporiadanie na stránkach sú predmetom autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Tieto objekty nesmú byť kopírované na komerčné využitie alebo distribúciu, ani nesmú byť modifikované alebo presunuté na iné stránky. Prístup k týmto stránkam a ich používanie slúži výhradne pre vaše osobné informácie, vzdelanie a komunikáciu. Obsah našich stránok si môžete stiahnuť, kopírovať alebo vytlačiť iba pre vaše osobné použitie. Žiadne právo, nárok alebo záujem o nejaký obsah našich stránok vám nebude prenesený v dôsledku akéhokoľvek sťahovania, kopírovania, tlače alebo použitia stránok.

Google, Google Play, Android a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Značky Land Rover sú ochranné známky spoločnosti Jaguar Land Rover

OTVORENÝ ZDROJOVÝ KÓD

Landroverexplore ponúka Otvorené zdrojové kódy (,,Otvorené zdrojové kódy”) pre prístup a sťahovanie z webových stránok. Používaním a sťahovaním otvorených zdrojových kódov preberáte všetky riziká a záväzky súvisiace s používaním a/alebo sťahovaním otvorených zdrojových kódov. Landroverexplore poskytuje otvorené zdrojové kódy bez zastúpenia, podmienok, záväzkov alebo záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných, implicitných, zákonných alebo iných. Podľa platných zákonov spoločnosť Landroverexplore výslovne odmieta akúkoľvek implicitnú záruku vrátane, ale bez obmedzenia, akúkoľvek záruku na uspokojivú kvalitu, predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel alebo záruky vyplývajúce z priebehu obchodovania, používania obchodného zvyku. Akékoľvek zneužitie otvorených zdrojových kódov prinesie zodpovednosť podľa platných zákonov. Landroverexplore nezodpovedá za žiadne škody, vrátane priamych, nepriamych, náhodných alebo trestných, vyplývajúcich z používania a/alebo sťahovania otvorených zdrojových kódov. Dostupné zdrojové balíky GPL: Land Rover Explore

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Stránky môžu obsahovať odkazy na získanie prístupu k iným stránkam na internete, k internetu alebo k iným zdrojom informácií. Prístupom k týmto odkazom potvrdzujete, že takéto iné stránky alebo lokality nie sú pod kontrolou týchto stránok a súhlasíte s tým, že tieto stránky nebudú zodpovedné za akékoľvek informácie alebo ďalšie odkazy, ktoré sa nachádzajú na takýchto stránkach alebo lokalite, alebo za vaše používanie týchto informácií. Takéto odkazy slúžia iba ako príslušenstvo a informácie a programy nájdené na týchto stránkach nie sú schválené, testované alebo overené.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Dostupnosť všetkých produktov zobrazených alebo popísaných na týchto stránkach podlieha doručeniu konkrétneho predajcu, distribútora alebo držiteľa licencie. Všetky opisy produktov je možné kedykoľvek zmeniť bez upozornenia.

DETI

Bezpečnosť na internete má mimoriadny význam a rodičov povzbudzujeme, aby trávili čas so svojimi deťmi online a boli oboznámení s miestami, ktoré deti navštevujú. Tieto stránky nie sú určené na zhromažďovanie osobných údajov od detí, ktoré sú mladšie ako 13 rokov, a tieto informácie nemáme v úmysle ani vedome zhromažďovať. Ak máte menej ako 13 rokov, neposkytujte na stránkach svoje osobné údaje.

INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré (1) nie sú k nám pridružené, (2) sú mimo našej kontroly a (3) sa na ne nevzťahujú Podmienky a pravidlá používania (“webové stránky tretích strán”). Odkazy poskytované na webových stránkach tretích strán sú vám poskytnuté iba ako vymoženosť a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená spoľahlivosť a schválenie obsahu webových stránok tretích strán. Nie sme zodpovední za postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov stránok tretích strán, ktoré môžu zhromažďovať a používať informácie od vás iným spôsobom, ako to robíme my, a preto používanie takýchto webových stránok tretích strán je výhradne na vaše vlastné riziko. Pre dôležité informácie by ste si mali najskôr prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo pravidlá akýchkoľvek webových stránok tretích strán, predtým než ich použijete.

PRÍSTUP DO OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Ak chcete získať prístup k vašim osobným údajom, meniť ich alebo ich vymazávať, rozhodnite sa, že od nás nebudete dostávať marketingové alebo iné propagačné oznámenia alebo iným spôsobom zmeňte svoje možnosti o tom, ako používame vaše osobné údaje: (1) postupujte podľa pokynov na zrušenie odberu na konci každej marketingovej komunikácie od nás, (2) pošlite nám e-mail na adresu dpo alebo (3) nám napíšte na nasledujúcu adresu vašu žiadosť:

Landroverexplore, ATTN: CONSUMER RELATIONS

One Valpy
Valpy Street
Reading
England
RG1 1AR

Nezabudnite do akéhokoľvek e-mailu alebo bežnej pošty pripojiť celé svoje meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu a akúkoľvek správu. Upozorňujeme vás, že vybavenie týchto žiadostí môže trvať až štrnásť (14) dní, kým sa stanú účinnými.

ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Bullitt MOBILE LIMITED
ADRESA: ONE VALPY, VALPY STREET, READING, ENGLAND, RG1 1AR
ID ČÍSLO SPOLOČNOSTI: 06945690
Identifikačné číslo DPH: GB 208035440
TYP: SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 

DODATOK:

Telefón Landroverexplore si môžete kúpiť na našich webových stránkach. Budeme zodpovední za poskytovanie podpory a opravy telefónov Landroverexplore zakúpených prostredníctvom našich webových stránok. V niektorých prípadoch si budete môcť kúpiť telefón CAT prostredníctvom maloobchodných predajcov tretích strán. My však nebudeme zodpovedať za telefóny, ktoré boli od nich zakúpené. Keď opustíte naše webové stránky a navštívite webové stránky predajcov tretích strán, podliehate ich zmluvným podmienkam a my už nebudeme zodpovedať za akékoľvek nákupy, ktoré možno uskutočníte prostredníctvom týchto predajcov tretích strán.