PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Bullitt Mobile Limited navrhuje, vyrába, predáva a predáva mobilné zariadenia na základe licencie od globálnych značiek. Spoločnosť Bullitt Mobile Limited a naše dcérske spoločnosti („Bullitt”, „my”, „nás”, „naše”) vedia, aké dôležité je súkromie pre našich zákazníkov a koncových používateľov, preto sa snažíme byť jasní v tom, ako zhromažďujeme, ukladáme a zdieľame vaše informácie s inými stranami prostredníctvom vášho používania webovej stránky Landroverexplore.com („webová stránka”)

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ako spoločnosť Bullitt chráni a využíva informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní tejto webovej stránky. Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webové stránky prevádzkované spoločnosťou Bullitt a na všetky zariadenia Bullitt. Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov, pretože kedykoľvek používate naše služby, súhlasíte s postupmi, ktoré popisujeme v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Úvod

Zhromažďujeme a používame určité informácie o jednotlivcoch s cieľom poskytovať produkty a služby a umožniť určité funkcie na tejto webovej stránke. Zhromažďujeme aj informácie, aby sme lepšie pochopili, ako návštevníci používajú túto webovú stránku a aby sme im poskytli včasné a relevantné informácie.

 

Tieto pravidlá sa z času na čas aktualizujú. Najnovšia verzia je zverejnená na tejto stránke.

 

Tieto pravidlá boli aktualizované dňa (DATE) mája 2018

 

Ak máte nejaké otázky o týchto pravidlách, pošlite e-mail na dpo@bullitt-group.com alebo napíšte na adresu: Data Protection Officer, Bullitt Mobile Limited, One Valpy, Valpy Street. Reading RG1 1AR.

 

NAŠE PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV VYSVETĽUJÚ:

* Aké informácie zbierame

* Ako používame vyzbierané informácie

* Právny základ pre spracovanie vašich informácií

* Súbory cookie a ako ich používame

* Komu odovzdávame vaše informácie

* Ako uchovávame vaše informácie v bezpečí

* Ako dlho uchovávame vaše informácie

* Vaše práva týkajúce sa vašich informácií

* Kedy sa uplatňujú tieto Pravidlá ochrany osobných údajov

* Súlad a spolupráca s regulačnými orgánmi

*Odkazy z našich stránok

 1. * AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME

Môžeme zhromažďovať informácie, aby sme poskytli lepšie služby všetkým našim zákazníkom a koncovým používateľom. Môžeme zhromažďovať aj nasledujúce informácie:

 • Vaše meno a názov pozície
 • Vaše kontaktné informácie vrátane vašej e-mailovej adresy
 • Demografické informácie, ako napríklad PSČ, preferencie a záujmy
 • Údaje o používaní webových stránok
 • Informácie týkajúce sa otázok klientov
 • Informácie týkajúce sa špeciálnych ponúk a prieskumov
 • Údaje o používaní e-mailu
 • Údaje o otázkach zákazníkov
 • Objednávkové dáta v internetovom obchode (na trhoch, kde prevádzkujeme internetový obchod)

* Informácie zhromažďujeme nasledovnými spôsobmi

Informácie, ktoré nám poskytnete: Niektoré služby vám umožňujú poskytnúť nám informácie priamo. Napríklad viaceré naše služby umožňujú používateľom vytvárať účty alebo profily. V súvislosti s týmito službami vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité informácie o vás pri nastavení účtu alebo profilu.

Informácie, ktoré získame pri vašom používaní našich služieb: Okrem informácií, ktoré nám poskytnete, môžeme zhromažďovať informácie o službách, ktoré používate a o tom, ako ich používate. Tieto informácie sa môžu zhromažďovať automaticky prostredníctvom softvéru vo vašom zariadení a inými prostriedkami. Tieto informácie zahŕňajú:

Informácie o zariadení: Môžeme zhromažďovať špecifické informácie o zariadení (napríklad model hardvéru, verziu operačného systému, jedinečné identifikátory zariadení a informácie o mobilných sieťach vrátane telefónneho čísla, čísla IMEI, adresy IP).

Informácie o denníkoch: Keď používate naše služby alebo si prezeráte obsah, môžeme zhromažďovať a ukladať určité informácie v denníkoch servera. To zahŕňa: podrobnosti o tom, ako ste použili našu služby, napríklad vaše vyhľadávacie dopyty, všetky informácie uložené v súboroch cookie.

Informácie o polohe: Keď používate naše služby, môžeme zhromažďovať, uchovávať a spracovávať anonymné informácie o polohe vášho zariadenia. Údaje sa dajú zhromažďovať pomocou rôznych technológií na určenie polohy vrátane IP adresy, GPS a iných senzorov, ktoré môžu napríklad poskytnúť spoločnosti Bullitt informácie o blízkych zariadeniach, prístupových bodoch Wi-Fi a mobilných vežiach.

Jedinečné čísla aplikácií: Niektoré služby obsahujú jedinečné číslo aplikácie. Toto číslo a informácie o vašej inštalácii (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie) môžu byť odoslané na server po inštalácii alebo odinštalovaní tejto služby, alebo keď táto služba pravidelne kontaktuje naše servery, napríklad pri automatických aktualizáciách.

Lokálne úložisko: Údaje sa môžu zhromažďovať a ukladať lokálne na vašom zariadení (vrátane osobných údajov) pomocou mechanizmov, ako je ukladací priestor prehliadača na internete (vrátane kódu HTML 5) a vyrovnávacie pamäťové dáta aplikácií.

Súbory cookie a podobné technológie: Na zhromažďovanie a uchovávanie informácií pri návšteve našich webových stránok využívame rôzne technológie, ktoré môžu zahŕňať používanie súborov cookie alebo podobných technológií na identifikáciu vášho prehliadača alebo zariadenia.

Informácie, ktoré získavame z iných zdrojov: Informácie o vás môžeme získať, ak používate niektorú z ďalších služieb, ktoré poskytujeme. Úzko spolupracujeme s tretími stranami (vrátane napríklad obchodných partnerov, platobných a doručovateľských služieb, reklamných sietí, poskytovateľov vyhľadávacích služieb) a od nich môžeme dostávať informácie o vás.

E-mailové informácie: keď sa zaregistrujete na prijímanie e-mailov o marketingových komunikáciách o novinkách, ponukách a aktualizáciách, zhromaždíme a uchováme informácie o marketingovom povolení, vaše e-mailové preferencie a používanie e-mailu vrátane otvorenej aktivity a aktivity na klikanie. Informácie o vašich e-mailových preferenciách si môžete prezrieť v sekcii Moje predvoľby, ktorá je umiestnená v päte každého marketingového e-mailu.

Údaje o objednávke z internetového obchodu: Vaša predchádzajúca transakčná história, vrátane údajov o nákupe, použitých kódov poukážok a informácií o doručení. Ďalšie informácie o návšteve internetového obchodu nájdete v Zmluvné podmienky obchodu

Údaje o zákazníckych službách: História vstupeniek zákazníkov, informácie o otvorených lístkoch na podporu zákazníkov, informácie o zariadeniach a kontaktných preferenciách.

Akékoľvek informácie, ktoré dostaneme, budú poskytnuté len vtedy, ak ste sa dohodli s tretími stranami, že vaše údaje môžu byť zdieľané.

 1. AKO POUŽÍVAME INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽDÍME

Zhromažďovanie týchto údajov nám pomáha pochopiť to, čo u nás hľadáte, čo nám umožňuje dodávať vylepšené produkty a služby, a robiť naše marketingové komunikácie relevantnejšie. Konkrétne môžeme použiť informácie, ktoré zhromažďujeme na niekoľko účelov.

INFORMÁCIE, KTORÉ NÁM POSKYTNETE

 • pre zaregistrovanie vás alebo vášho zariadenia pre službu;
 • pre poskytnutie služby alebo funkcie, ktorú požadujete vrátane toho, aby sme mohli plniť si povinnosti vyplývajúce z akejkoľvek zmluvy s vami;
 • plnenie záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami a poskytnutie vám informácií, produktov a služieb, ktoré od nás požadujete;
 • poskytnutie vám, alebo povolenie tretím stranám, aby vám poskytli informácie o tovare alebo službách, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať;
 • oznámenie o zmenách v našich službách;
 • zabezpečenie, že obsah z našich webových stránok bude prezentovaný najúčinnejším spôsobom pre vás a váš počítač.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKAVAME VAŠÍM POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB:

 • poskytnutie prispôsobeného obsahu a odporúčania založené na vašich predchádzajúcich aktivitách v našich službách;
 • na reklamu, ako napríklad poskytovanie prispôsobených reklám a sponzorovaného obsahu a odosielanie propagačných správ;
 • na hodnotenie a analýzu nášho trhu, zákazníkov, produktov a služieb;
 • na pochopenie spôsobu, akým ľudia využívajú naše služby, aby sme ich mohli vylepšiť a vyvíjať nové produkty a služby;
 • na poskytnutie servisných služieb pre vaše zariadenie;;
 • na prevenciu alebo odhaľovanie podvodov alebo trestných činov;
 • na sledovanie podnikania a vedenie interných záznamov;
 • na uskutočnenie voľných výhier, súťaží o ceny alebo propagácií, ako to umožňuje zákon;
 • pre spravovanie našich webových stránok a pre interné operácie, ako je riešenie problémov, analýza dát, prieskum, štatistické a prieskumné účely;
 • zabezpečenie, že obsah z našich webových stránok bude prezentovaný najúčinnejším spôsobom pre vás a váš počítač;
 • aby ste sa mohli zúčastniť interaktívnych funkcií našej služby;
 • aby sme mohli udržať naše webové stránky bezpečné a zabezpečené;
 • aby sme mohli predkladať návrhy a odporúčania pre vás a ostatných používateľov našich webových stránok o tovare alebo službách, ktoré by vás, alebo ich, mohli zaujímať;
 • aby sme dodržiavali naše zákonné povinnosti; a iné s vaším súhlasom.

Ak ste svoj prehliadač nezmenili, aby ste odmietli súbory cookie, naše webové stránky vydajú súbory cookie, keď ich navštívite. Ak chcete získať informácie o súboroch cookie a o tom, ako sa používajú, navštívte naše Pravidlá používania súborov cookie.

Informácie, ktoré dostávame z iných zdrojov:

Tieto informácie môžeme kombinovať s informáciami, ktoré nám poskytnete, a informáciami, ktoré o vás zhromažďujeme. Tieto informácie a kombinované informácie môžeme použiť na vyššie uvedené účely.

 1. Právny základ pre spracovanie vašich informácií

 

V rámci GDPR, hlavné dôvody, na ktoré sa spoliehame, aby sme mohli spracovať vaše informácie, sú nasledovné:

 1. a) Nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti – podliehame určitým právnym požiadavkám, ktoré môžu od nás vyžadovať spracovanie vašich informácií. Môžeme byť tiež povinní zo zákona zverejniť vaše informácie regulačnému orgánu alebo orgánu činnému v trestnom konaní;
 2. b) Nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov – buď my alebo tretia strana budeme musieť spracovať vaše informácie na účely našich oprávnených záujmov (alebo tretích strán) za predpokladu, že sme zistili, že tieto záujmy nie sú prekonané vašimi právami a vrátane vášho práva chrániť vaše informácie. Naše oprávnené záujmy zahŕňajú odpovedanie na otázky a otázky od vás alebo tretej strany, plnenie predaja, optimalizáciu našich webových stránok a skúseností so zákazníkmi, informovanie vás o našich produktoch a službách a zabezpečenie toho, že naše operácie sú vykonávané vhodným a efektívnym spôsobom;
 3. c) Súhlas – v niektorých prípadoch môžeme požiadať o váš súhlas na spracovanie vašich informácií určitým spôsobom.

 

 1. Súbory cookie a ako ich používame

 

Čo sú súbory cookie

Súbory cookie sú malé dátové súbory odosielané serverom webových stránok do webového prehliadača, pamäte procesora alebo pevného disku vášho počítača alebo mobilného zariadenia, kde sa ukladajú. Môžu byť použité na rôzne účely, ako je napríklad prispôsobenie webových stránok, kde vám môžu pomôcť navigovať na webových stránkach, zlepšujú vaše prehliadanie webových stránok a ukladajú predvoľby a prihlasovacie údaje používateľov.

Ako používame súbory cookie

Súbory cookie môžeme použiť na:

 • Analyzovanie našej webovej návštevnosti pomocou balíka na analýzu. Agregované údaje o používaní nám pomáhajú zlepšovať naše webové stránky, štruktúru, dizajn, obsah a funkciu.
 • Zistenie, či ste prihlásení na našich webových stránkach. Súbory cookie nám umožňujú skontrolovať, či ste prihlásení na webových stránkach.
 • Testovanie obsahu na našich webových stránkach, aby mali naši užívatelia konzistentné skúsenosti na našich webových stránkach.
 • Ukladanie informácií o vašich preferenciách. Webové stránky vám potom môžu poskytnúť informácie, ktoré budú pre vás relevantnejšie a zaujímavejšie.
 • Rozpoznanie, kedy sa vrátite na naše webové stránky. Môžeme vám zobraziť relevantný obsah alebo poskytnúť funkcie, ktoré ste používali predtým.

Súbory cookie nám neposkytujú prístup k vášmu počítaču ani žiadne informácie o vás, iba tie, ktoré ste sa s nami rozhodli zdieľať.

Ovládanie súborov cookie

Vo vašom webovom prehliadači môžete použiť vaše nastavenie súborov cookie, aby ste určili, ako naše webové stránky používajú súbory cookie. Váš prehliadač môžete nakonfigurovať, aby prijal všetky súbory cookie, odmietol všetky súbory cookie alebo vás upozornil, keď je súbor cookie odoslaný. Ak nechcete, aby naša webové stránky ukladali súbory cookie do vášho počítača alebo zariadenia, mali by ste svoj webový prehliadač nastaviť tak, aby zamietol súbory cookie. Každý prehliadač je iný, a preto si prečítajte ponuku ,,Pomocník” vo svojom prehliadači a zistite, ako zmeniť predvoľby súborov cookie. Operačný systém vášho zariadenia obsahuje ďalšie ovládacie prvky pre súbory cookie.

Upozorňujeme však, že niektoré služby môžu byť navrhnuté tak, aby fungovali pomocou súborov cookie, a že zablokovanie súborov cookie môže ovplyvniť vašu schopnosť využívať tieto služby alebo niektoré ich časti.

Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich Pravidlách o používaní súborov cookie na adrese  https://test.lre.bullittgroup.com/legal/cookie-policy/

 

 

 1. KOMU ODOVZDÁME VAŠE INFORMÁCIE

Vaše informácie nebudeme poskytovať tretím stranám na ich vlastné nezávislé marketingové alebo obchodné účely bez vášho súhlasu. Vaše informácie môžeme však zverejniť nasledujúcim subjektom:

Pridružené spoločnosti: Vaše informácie môžu byť zdieľané pridruženými spoločnosťami spoločnosti Bullitt na účely opísané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.

Obchodní partneri a poskytovatelia služieb: Vaše informácie môžeme tiež zdieľať s dôveryhodnými obchodnými partnermi a poskytovateľmi služieb vrátane bezdrôtových operátorov. Tieto subjekty môžu používať vaše informácie, aby vám poskytli služby, ktoré požadujete, a služby poskytované ako súčasť zariadenia (napríklad predinštalované aplikácie a aktualizácie softvéru). Vaše informácie môžu byť tiež použité na predpovedanie vašich záujmov a môžu byť tiež použité na poskytnutie propagačných materiálov, reklám a ďalších materiálov, o ktorých sa domnievame, že vás môžu zaujímať. Vaše informácie môžeme zverejniť aj dôveryhodným partnerom, ktorí poskytujú služby pre nás alebo v mene spoločnosti, napríklad spoločnosti, ktoré nám pomáhajú pri predaji a distribúcii, fakturácii alebo nám zasielajú e-maily. Tieto subjekty nesmú používať vaše informácie na iné účely ako poskytovanie služieb pre nás.

Inzerenti a reklamné siete: Vaše údaje môžeme zdieľať s inzerentmi a reklamnými sieťami, ktoré vyžadujú údaje, aby vám mohli zobrazovať príslušné inzeráty. Vaše informácie môžeme tiež zdieľať s analytikmi a poskytovateľmi vyhľadávacích nástrojov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich webových stránok.

Ostatné strany vyžadované zákonom alebo nevyhnutné na ochranu našich služieb: Môžu sa vyskytnúť prípady, keď sprístupníme vaše informácie iným stranám:

pre dodržanie zákonov alebo odpovedanie na povinný súdny proces (ako napríklad príkaz na prehliadku alebo iný súdny príkaz);
na overenie alebo presadzovanie súladu s pravidlami, ktoré upravujú naše služby; a
na ochranu práv, majetok alebo bezpečnosti spoločnosti Bullitt, alebo ktorejkoľvek z našich dcérskych spoločností, obchodných partnerov alebo zákazníkov.

Ostatné strany v súvislosti s podnikovými transakciami: Vaše informácie môžeme zverejniť tretej strane ako súčasť zlúčenia alebo prevodu v prípade, že predávame alebo kupujeme akékoľvek aktíva, alebo v prípade bankrotu.

Ostatné strany s vaším súhlasom alebo podľa vášho vedenia: Okrem zverejnení popísaných v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov môžeme informácie o vás zdieľať s tretími stranami, keď s nimi súhlasíte alebo o takéto zdieľanie žiadate.

Vaše voľby: Keď vyplníte formulár alebo poskytnete svoje údaje na našich webových stránkch, uvidíte jedno alebo viac zaškrtávacích políčok, ktoré vám umožnia:

 • Ak chcete prijímať našu marketingovú komunikáciu prostredníctvom e-mailu, telefónu, textovej správy alebo príspevku, prihláste sa.
 • Ak chcete prijímať marketingovú komunikáciu od našich partnerov tretích strán prostredníctvom e-mailu, telefónu, textovej správy alebo príspevku, prihláste sa.
 • Ak chcete prijímať informácie o nových produktoch, ktoré súvisia s vašimi požiadavkami na zákaznícky servis, prihláste sa.

Ak ste sa dohodli, že môžeme použiť vaše informácie na marketingové účely, svoje rozhodnutie môžete zmeniť jednoducho pomocou jednej z týchto metód:

 • Prihláste sa na našu webovú stránku a zmeňte nastavenie prihlásenia.
 • Pošlite e-mail na support@landroverphones.com
 • Napíšte nám na: Bullitt Mobile Limied, One Valpy, Valpy Street, Reading RG1 1AR
 • Zrušte odber kliknutím na odkaz Zrušiť odber v spodnej časti e-mailov marketingovej komunikácie.
 • Verbálne požiadajte o odhlásenie od pracovníka zákazníckej služby

Nikdy nebudeme rozširovať ani predávať vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ nebudeme mať vaše povolenie, alebo ak si to nevyžaduje zákon.

Akékoľvek osobné informácie, ktoré o vás máme, sú uložené a vaše údaje spracované podľa našich Pravidiel ochrany osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

 1. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČÍ

Zaviedli sme primerané fyzické a technické opatrenia na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme v súvislosti so službami. Upozorňujeme však, že hoci podnikáme primerané kroky na ochranu vašich informácií a používame prísne postupy a bezpečnostné funkcie, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, žiadna internetová stránka, internetový prenos, počítačový systém alebo bezdrôtové pripojenie nie sú úplne zabezpečené.

MEDZINÁRODNÝ PRENOS DÁT

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa môžu previesť, uložiť alebo inak spracovať v mieste určenia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (,,EHP”)

Používaním alebo účasťou v akejkoľvek službe a/alebo poskytnutím vašich informácií súhlasíte so zhromažďovaním, prenosom, ukladaním a spracovaním vašich informácií mimo EHP. Urobíme všetky kroky potrebné na to, aby sme zaistili, že s vašimi údajmi zaobchádzame bezpečne a v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov

PRÍSTUP DO VAŠICH INFORMÁCIÍ

Máte právo požadovať podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o vás máme. Vašu žiadosť budeme bezodkladne riešiť a najneskôr do 14 dní od doručenia tejto žiadosti. Ak by ste chceli podať akúkoľvek takúto žiadosť, napíšte nám a pošlite svoju žiadosť na adresu nášho sídla na DPO, Bullitt Mobile Limited, One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, UK.

Pomôžte nám, aby informácie o vás, ktoré vlastníme, boli presné a aktuálne. Ak si myslíte, že akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, napíšte nám, ako je uvedené vyššie. Akékoľvek informácie o vás opravíme alebo aktualizujeme čo najskôr.

ODKAZY A PRODUKTY TRETÍCH STRÁN S NAŠIMI SLUŽBAMI

Máte právo nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje nespracovávali na marketingové účely. Zvyčajne vás budeme informovať (pred zhromažďovaním vašich údajov), ak chceme vaše údaje použiť na tieto účely, alebo ak chceme tieto informácie zverejniť tretím stranám na takéto účely. Môžete uplatniť svoje právo zabrániť takémuto spracovaniu tým, že zaškrtnete niektoré políčka na formulároch, ktoré používame na zhromažďovanie údajov. Svoje právo môžete kedykoľvek uplatniť aj tak, že nás budete kontaktovať na adrese (support@test.lre.bullittgroup.com).

Naše služby môžu odkazovať na webové stránky a služby tretích strán, ktoré sú mimo našej kontroly. Nie sme zodpovední za bezpečnosť alebo súkromie akýchkoľvek informácií zozbieraných webovými stránkami alebo inými službami. Mali by ste byť opatrní a preskúmať vyhlásenia o ochrane osobných údajov platné pre webové stránky a služby tretích strán, ktoré používate. Môžeme vám tiež sprístupniť určité produkty alebo služby (napríklad softvérové aplikácie dostupné na mobilných telefónoch) ktoré boli vyvinuté tretími stranami. Spoločnosť Bullitt nezodpovedá za produkty alebo služby tretích strán. Časť obsahu, reklamy a funkčnosti našich služieb môžu poskytovať tretie strany, ktoré nie sú k nám pridružené.

 1. Ako dlho uchovávame vaše informácie

Vaše informácie budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné pre účel alebo účely, na ktoré sme ich zhromaždili. Kritériá, ktoré používame na určenie retenčných období, budú určené vzhľadom na povahu údajov a na účely, na ktoré sú uchovávané. Za určitých okolností, ak sme vaše údaje vymazali alebo anonymizovali, budeme si musieť ponechať ich časti (napríklad vašu e-mailovú adresu), aby sme splnili naše povinnosti podľa GDPR alebo iných právnych predpisov, alebo na účely odhaľovania podvodov.

 

 1. Vaše práva týkajúce sa vašich informácií.

Máte určité práva vo vzťahu k osobným informáciám, ktoré o vás máme. Podrobnosti o týchto právach a spôsoby ich uplatnenia sú uvedené nižšie. Pred tým, ako budeme schopní konať na základe vašej žiadosti, budeme požadovať dôkaz o vašej totožnosti.

 1. a) Právo na prístup. Máte právo kedykoľvek nás požiadať o kópiu informácií o vás, ktoré uchovávame, a potvrdiť povahu informácií a spôsob ich použitia. Ak máme dobrý dôvod a ak to GDPR povoľuje, môžeme odmietnuť vašu žiadosť o kópiu vašich informácií alebo niektorých prvkov žiadosti. Ak odmietneme vašu žiadosť alebo akýkoľvek jej prvok, poskytneme vám naše dôvody s tým súvisiace.
 2. b) Právo na opravu alebo dokončenie. Ak informácie, ktoré o vás máme, nie sú presné alebo sú zastarané alebo neúplné a vyžadujú zmenu alebo opravu, máte právo na opravu, aktualizáciu alebo dokončenie údajov. Dajte nám vedieť tým, že nás budete kontaktovať na adrese alebo e-mailovej adrese uvedenej vyššie.
 3. c) Právo na vymazanie. Za určitých okolností máte právo požiadať o vymazanie informácií, ktoré o vás vlastníme, napr. ak tieto informácie už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované, alebo naše spracovanie informácií je založené na vašom súhlase a neexistujú žiadne iné právne dôvody, na základe ktorých by sme mohli informácie spracovávať.
 4. d) Právo na objekt alebo obmedzenie spracovania. Za určitých okolností máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich informácií tým, že nás kontaktujete na adrese alebo e-mailovej adrese uvedenej vyššie. Napríklad, ak spracovávame vaše informácie na základe našich oprávnených záujmov a neexistujú žiadne presvedčivé legitímne dôvody pre naše spracovanie, ktoré by prekonali vaše práva a záujmy. Máte tiež právo vzniesť námietky proti používaniu vašich informácií na účely priameho marketingu.

Máte tiež právo obmedziť naše používanie vašich informácií, napríklad za okolností, keď vaše informácie nie sú presné a počas obdobia, keď overujeme ich presnosť.

 1. e) Právo prenositeľnosti údajov. V určitých prípadoch máte právo dostať akékoľvek informácie, ktoré o vás uchovávame, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie zaslali vám alebo priamo tretej strane.

Toto právo existuje v súvislosti s informáciami:

 • ktoré ste nám poskytli v minulosti; a
 • sú spracovávané pomocou našich automatizovaných prostriedkov.

Hoci sme radi, že takéto žiadosti budú predložené, nemôžeme zaručiť technickú kompatibilitu so systémami tretej strany. Rovnako nemôžeme vyhovieť žiadostiam, ktoré sa týkajú informácií iných osôb bez ich súhlasu.

Ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť kontaktovaním nás na adrese alebo e-mailovej adrese uvedenej vyššie. Vaše práva môžete uplatniť bezplatne.

Väčšina z uvedených práv podlieha obmedzeniam a výnimkám. Uvedieme dôvody, ak nebudeme môcť vyhovieť žiadnej požiadavke na uplatnenie vašich práv.

 

 1. KEDY SA UPLATŇUJÚ TIETO PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naše Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby, ktoré poskytuje spoločnosť Bullitt a jej pridružené spoločnosti,  . Naše Pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami vrátane produktov alebo webových stránok, ktoré sa vám môžu zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania. Naše Pravidlá ochrany osobných údajov nezahŕňajú informačné postupy iných spoločností a organizácií, ktoré inzerujú naše služby a ktoré môžu používať súbory cookie, pixelové značky a iné technológie na zobrazovanie a ponúkanie relevantných reklám.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

Naše Pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas zmeniť. Vaše práva nebudeme obmedzovať podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov bez vášho výslovného súhlasu. Na tejto stránke uverejníme akékoľvek zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov, a ak sú zmeny významné, poskytneme výraznejšie upozornenie (v prípade niektorých služieb aj e-mailové upozornenie na zmeny pravidiel ochrany osobných údajov).  . Často si pozrite, či nevznikli nejaké zmeny alebo aktualizácie našich Pravidiel ochrany osobných údajov.

 1. SÚLAD A SPOLUPRÁCA S REGULAČNÝMI ORGÁNMI

Pravidelne kontrolujeme dodržiavanie našich Pravidiel ochrany osobných údajov. Dodržiavame aj niekoľko samoregulačných rámcov. Keď dostaneme formálne písomné sťažnosti, budeme kontaktovať osobu, ktorá podala sťažnosť, aby sme pokračovali. Spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu údajov pri riešení akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ktoré nemôžeme priamo vyriešiť s našimi používateľmi.

Ak nie ste spokojní s obsahom týchto Pravidiel ochrany osobných údajov alebo s tým, ako spracovávame vaše osobné informácie, máte právo sťažovať sa orgánu dohľadu.

Dozorným orgánom zodpovedným za riadenie týchto Pravidiel ochrany osobných údajov je Úrad pre informačné komisie (ICO).

KONTAKT

Otázky, pripomienky a požiadavky týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov sú vítané a mali by byť adresované na (support@test.lre.bullittgroup.com)