Ką reiškia pranešimas „Please Insert SIM card“ (Įdėkite SIM kortelę)?

  1. 1. Įsitikinkite, kad tinkamai įdėjote SIM kortelę

SVARBI PASTABA – neįdėkite SD kortelės į SIM lizdą. Taip gali būti apgadinti SIM kortelių skaitytuvo kontaktai ir nebus galima perskaityti SIM. Įrenginį reikės grąžinti į priežiūros centrą.

  1. 2. Jei įdėta tinkamai ir pranešimas vis tiek rodomas, nuvalykite SIM kortelės kontaktus sausu audeklu
  2. 3. Jei vis tiek neatpažįstama, paskambinkite tinklo paslaugų teikėjui, kad įsitikintumėte, kad SIM kortelė įjungta, ar gal jis pateiks kokių kitų instrukcijų