Kaip šiame įrenginyje įjungiamas / išjungiamas skambinančiojo ID?

  1. 1. Eikite į telefono meniu ir pasirinkite „Settings“ (Nustatymai), pasirinkite „Call Accounts“ (Skambučių abonementai), tada pageidaujamą „SIM“
  2. 2. Šiame ekrane slinkite žemyn iki „Additional Settings“ (Papildomi nustatymai)
  3. 3. Šiame ekrane yra dvi parinktys, „Caller ID“ (Skambinančiojo ID) ir „Call waiting“ (Skambučio laukimas). Pasirinkite „Caller ID“ (Skambinančiojo ID), bus parodytas iššokantis langas su trimis parinktimis, „Network default“ (Tinklo numatytoji), pasirinkite, jei žinote, kokia tinklo numatytoji ir jei ji atitinka jums reikiamą
  4. 4. „Hide number“ (Slėpti numerį), patikrinkite, ar nenustatyta, nes tai užkerta kelią skambinančiojo ID parodyti priimančiajame įrenginyje
  5. 5. „Show number“ (Rodyti numerį), pasirinkite, kad užtikrintumėte, kad skambinančiojo ID būtų rodomas priimančiajame įrenginyje