Kaip užtikrinti, kad režimu „Netrukdyti“ būtų girdimas žadintuvas?

  1. 1. Jums reikia nustatyti pertraukimų prioritetus, tai galima padaryti meniu „Settings“ (Nustatymai), pasirinkus garsą ir „Do Not Disturb“ (Netrukdyti)
  2. 2. Leidžiama tik „Select Priority“ (Pasirinkti prioritetą)
  3. 3. Čia jums pateikiamos prioriteto parinktys, pasirinkite iš „Alarms, events and reminders“ (Žadintuvas, įvykiai ir priminimai), bus įjungtas žadintuvas nustatytu laiku
  4. 4. Be to, galite priimti skirtuosius skambučius ar pranešimus, įjungdami juos „Calls/message from“ (Skambučiai / pranešimas iš) ir tvarkydami savo kontaktų sąrašą