Kaip įjungti / išjungti pranešimą apie pristatymą ir perskaityti pranešimų ataskaitą?

  1. 1. Paleiskite pranešimų programėlę
  2. 2. Programėlėje įjunkite meniu „Settings“ (Nustatymai)
  3. 3. Slinkite žemyn iki skyriaus „Text (SMS) messages“ (Teksto (SMS) pranešimai)
  4. 4. Bakstelėkite šalia „Delivery reports“ (Pranešimai apie pristatymą), kad įjungtumėte / išjungtumėte SMS pranešimus

Pastaba. Ataskaitos apie SMS pranešimų perskaitymą neteikiamos.

5. Slinkite žemyn iki skyriaus „Multimedia (MMS) messages“ (Multimedijos (MMS) pranešimai)

6. Bakstelėkite šalia „Read reports“ (Pranešimai apie perskaitymą) ir „Delivery Reports“ (Pranešimai apie pristatymą), kad įjungtumėte / išjungtumėte pranešimus apie MMS perskaitymą ir pristatymą