Kaip atkurti įrenginio gamyklos nustatymus?

Pastaba.
Prieš tai atlikdami įsitikinkite, kad pasidarėte ir apsaugojote atsarginę duomenų kopiją.
1. Pereikite į meniu „Settings“ (Nustatymai)
2. Pasirinkite „Backup & Reset“ (Atsarginė kopija ir atkūrimas), pasirinkite „Factory data reset“ (Gamyklos duomenų atkūrimas)
3. Pasirinkite „Reset phone“ (Atkurti telefoną) ir „Erase everything“ (Viską ištrinti)
4. Tada įrenginys bus perkrautas