ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Είμαστε υπερήφανοι για τη στιβαρότητα των ανθεκτικών συσκευών μας. Ως απόδειξη της δέσμευσής μας προς τους πολύτιμους πελάτες μας, προσφέρουμε εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς όλων των συσκευών που πληρούν τις προϋποθέσεις της δήλωσης εγγύησης. Για όλα τα αξεσουάρ, προσφέρουμε εγγύηση 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, πραγματοποιήστε λήψη της Δήλωσης περιορισμένης εγγύησης σε όλες τις γλώσσες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη συσκευή σας, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • περιηγηθείτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για να διορθώσετε μικρά προβλήματα μόνοι σας
  • επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών για να προσπαθήσετε να διορθώσετε το πρόβλημα από απόσταση
  • ζητήστε δωρεάν παραλαβή και επισκευή, εφόσον χρειάζεται. Η Εξυπηρέτηση πελατών θα κάνει διευθετήσεις για την παραλαβή

Όταν επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση πελατών, φροντίστε να έχετε πρόχειρο τον αριθμό IMEI.
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία ή παρόμοια προστατευτική συσκευασία κατά την αποστολή για επισκευή.
Εισαγάγετε στο πακέτο την απόδειξη αγοράς.
Πριν αποστείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας.
Συνήθως, η συσκευή σας θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της στο κέντρο εξυπηρέτησης.