Τί υποδηλώνει το μήνυμα «Εισαγάγετε κάρτα SIM»;

1.         Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει σωστά την κάρτα SIM
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Μην εισάγετε την κάρτα SD στην υποδοχή SIM Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις επαφές της συσκευής ανάγνωσης της κάρτας SIM καθιστώντας αδύνατη την ανάγνωση της κάρτας SIM. Η συσκευή θα πρέπει να επιστραφεί στο κέντρο εξυπηρέτησης.
2.         Αν τοποθετηθεί σωστά και το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, καθαρίστε τις επαφές της κάρτας SIM με στεγνό πανί
3.         Αν εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται, καλέστε τον πάροχο του δικτύου σας και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει ενεργοποιηθεί ή ελέγξτε αν συνοδεύεται από επιπρόσθετες οδηγίες