Τί πρέπει να κάνω όταν στην αρχική οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Μόνο επείγουσες κλήσεις»;

1.         Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν υπάρχουν προβλήματα με την κάρτα SIM
2.         Επιπρόσθετα, εμφανίζεται όταν βρίσκεστε σε περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από τον πάροχο του δικτύου σας