Τί πρέπει να κάνω αν εμφανίζεται το μήνυμα «Εισαγάγετε κωδικό PUK»;

1.         Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής του σωστού κωδικού PIN της κάρτας SIM, ο κωδικός PIN μπλοκάρεται και εμφανίζεται το αίτημα για την εισαγωγή του κωδικού PUK
2.         Πριν επιχειρήσετε να εισαγάγετε τον κωδικό PUK, βεβαιωθείτε ότι έχετε τον σωστό κωδικό που δίνεται από τον πάροχο του δικτύου
3.         Η κάρτα SIM απενεργοποιείται μόνιμα μετά από δέκα ανεπιτυχείς προσπάθειες εισαγωγής του κωδικού PUK
4.         Μετά από τη μόνιμη απενεργοποίηση της κάρτας SIM, θα χρειαστεί να αγοράσετε νέα κάρτα SIM