Τί πρέπει να κάνω αν αντιμετωπίζω προβλήματα λήψης;

1.              Κακή ποιότητα κλήσεων: Ελέγξτε αν η ένταση της συσκευής έχει ρυθμιστεί σε αποδεκτό επίπεδο άνεσης
2.              Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε περιοχές με κακό σήμα, π.χ. κοντά σε ψηλά κτίρια ή σε υπόγεια, η ποιότητα των κλήσεων μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς
3.              Όταν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται σε περίοδο υψηλής πυκνότητας κλήσεων, όπως κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής, η αποτυχία κλήσεων μπορεί να προκληθεί λόγω συμφόρησης του δικτύου
4.              Ο χρόνος αναμονής μειώνεται, ο χρόνος αναμονής σχετίζεται με τη ρύθμιση συστήματος του δικτύου, υπάρχει περίπτωση το τηλέφωνο να χρησιμοποιείται σε περιοχή με κακό σήμα
Όπου υπάρχει κακό σήμα, το τηλέφωνο θα προσπαθεί συνεχώς να επικοινωνήσει πραγματοποιώντας αναζήτηση για το σήμα του σταθμού βάσης και η μπαταρία θα αποφορτίζεται πιο γρήγορα με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος αναμονής