Τί θα πρέπει να κάνω αν η συσκευή εμφανίζει το μήνυμα «Εκτός δικτύου»;

1.         Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί αν βρίσκεστε σε μια περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από τον πάροχο του δικτύου σας ή αν βρίσκεστε σε περιοχή με ασθενές σήμα όπως, για παράδειγμα, σε έναν κλειστό χώρο
2.         Το μήνυμα «Εκτός δικτύου» θα εμφανίζεται στην οθόνη σας μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα με τη μετακίνησή σας σε θέση εντός δικτύου
3.         Αν αυτό το πρόβλημα επιμένει ενώ βρίσκεστε σε περιοχή η οποία είναι γνωστό ότι βρίσκεται εντός δικτύου, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας προκειμένου να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην υπηρεσία ή στις υπηρεσίες της δικής σας κάρτας SIM