Πώς μπορώ να μεταφέρω δεδομένα σε μια άλλη συσκευή μέσω Bluetooth (για παράδειγμα μία εικόνα);

1.         Για παράδειγμα, μεταβείτε στο μενού Φωτογραφία
2.         Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε
3.         Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να προωθήσετε, επιλέξτε το εικονίδιο στην κορυφή της σελίδας, επιλέξτε Bluetooth
4.         Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θα γίνει η αποστολή και πραγματοποιήστε την αποστολή