Πώς κάνω επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;

Σημείωση: Πριν από την εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας και τα έχετε ασφαλίσει.
1.         Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις
2.         Επιλέξτε «Αντίγραφο ασφαλείας & επαναφορά», επιλέξτε «Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων»
3.         Επιλέξτε «Επαναφορά τηλεφώνου» και «Διαγραφή όλων»
4.         Στη συνέχεια, η συσκευή θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση