Πώς ενεργοποιώ/απενεργοποιώ το Bluetooth και την κοινή χρήση σύνδεσης μέσω Bluetooth;

Σημείωση: Η κοινή χρήση σύνδεσης μέσω Bluetooth ισχύει με την επιφύλαξη της περίληψης στο πακέτο δεδομένων με τον πάροχο δικτύου σας.
Στη συσκευή:
1.         Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις και επιλέξτε «Ενεργοποίηση»
2.         Επιστρέψτε στο μενού Ρυθμίσεις και επιλέξτε «Περισσότερες»
3.         Επιλέξτε «Κοινή χρήση σύνδεσης και φορητό σημείο πρόσβασης»
4.         Επιλέξτε «Κοινή χρήση σύνδεσης μέσω Bluetooth», επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη και, στη συνέχεια, επιστρέψτε άλλη μία φορά στο παράθυρο ρυθμίσεων
5.         Επιλέξτε Bluetooth για να κάνετε τη συσκευή σας ανιχνεύσιμη

Επόμενα βήματα:
1.         Στον υπολογιστή/φορητό υπολογιστή, πραγματοποιήστε αναζήτηση για συσκευές Bluetooth
2.         Επιλέξτε τη συσκευή σας και συνδεθείτε με αυτήν
3.         Μόλις συνδεθεί η συσκευή και εγκατασταθούν επιτυχώς τα προγράμματα οδήγησης, κάντε κλικ στη συσκευή από τη λίστα συνδεδεμένων συσκευών. Η κοινή χρήση σύνδεσης έχει πλέον ολοκληρωθεί.