Πώς ενεργοποιώ/απενεργοποιώ την αναφορά παράδοσης και την αναφορά ανάγνωσης για τα μηνύματα;

1.         Εκκινήστε την εφαρμογή Messaging
2.         Μέσα από την εφαρμογή, εμφανίστε το μενού Ρυθμίσεις
3.         Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα «Μηνύματα κειμένου (SMS)»
4.         Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή «Αναφορές παράδοσης» για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις αναφορές παράδοσης για SMS

Σημείωση: οι αναφορές ανάγνωσης δεν είναι διαθέσιμες για μηνύματα SMS
5.         Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα «Μηνύματα πολυμέσων (MMS)»
6.         Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή «Αναφορές ανάγνωσης» και «Αναφορές παράδοσης» για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις αναφορές ανάγνωσης και παράδοσης για MMS