Πώς εκκαθαρίζω τη μνήμη cache και το ιστορικό περιήγησης;

1.         Μεταβείτε στο μενού «Chrome»
2.         Επιλέξτε το Μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Ρυθμίσεις»
3.         Επιλέξτε «Προστασία προσωπικών δεδομένων»
4.         Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε το μήνυμα «Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης»
5.         Επιλέξτε το ιστορικό περιήγησης, τα cookie, τα δεδομένα ιστότοπων και τις προσωρινά αποθηκευμένες εικόνες και αρχεία προς εκκαθάριση