Πώς δημιουργώ ζεύξη με μια άλλη συσκευή Bluetooth;

1.         Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις
2.         Κάτω από τις ρυθμίσεις Ασύρματη λειτουργία και Δίκτυα, μπορείτε να δείτε το κουμπί Bluetooth
3.         Επιλέξτε Bluetooth πατώντας την επιλογή Bluetooth
4.         Θα ξεκινήσει η «Αναζήτηση για συσκευές»
5.         Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε από την εμφανιζόμενη λίστα
6.         Επιβεβαιώστε ότι το κλειδί πρόσβασης που εμφανίζεται στη συσκευή σας και στη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύξη είναι ίδια και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Δημιουργία ζεύξης»