Πώς βεβαιώνομαι ότι στη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» δεν θα ακούγεται το ξυπνητήρι;

1.       Θα χρειαστεί να ορίσετε διακοπές προτεραιότητας. Αυτό μπορεί να γίνει από το μενού Ρυθμίσεις και επιλέγοντας ήχος και «Μην ενοχλείτε»
2.       Επιλέξτε «Η προτεραιότητα επιτρέπει μόνο»
3.       Εδώ βρίσκονται οι διακοπές προτεραιότητας, επιλέξτε από ποιες ειδοποιήσεις, συμβάντα και υπενθυμίσεις θα λαμβάνετε ειδοποίησή στην καθορισμένη ώρα
4.       Επιπρόσθετα, μπορείτε να λαμβάνετε καθορισμένες κλήσεις ή μηνύματα με ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, μετάβαση στην επιλογή «Κλήσεις/μήνυμα από» και διαχείριση της λίστας επαφών