Πώς αντιγράφω επαφές από την κάρτα SIM στη συσκευή;

1.         Μεταβείτε στο μενού «Επαφές» και στις ρυθμίσεις
2.         Επιλέξτε «Εισαγωγή/Εξαγωγή» και «Εισαγωγή από κάρτα USIM»
3.         Επιλέξτε τις επαφές προς εισαγωγή ή επιλέξτε όλες τις επαφές
4.         Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «ΟΚ»