Πως προσαρμόζω τις ειδοποιήσεις, τον ήχο και τη δόνηση για εισερχόμενα μηνύματα;

1.         Εκκινήστε την εφαρμογή Messaging
2.         Μέσα από την εφαρμογή, εμφανίστε το μενού Ρυθμίσεις
3.         Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε «Ειδοποιήσεις»
4.         Επιλέξτε το μενού «Επιλογή ήχου κουδουνίσματος» για να επιλέξετε τον απαιτούμενο ήχο κουδουνίσματος
5.         Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή «Δόνηση» για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δόνηση για εισερχόμενα μηνύματα