Πως κάνω επαναφορά όταν η οθόνη μου είναι κενή;

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
1. Για να κάνετε επαναφορά της συσκευής, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Ενεργοποίηση και Αύξηση έντασης για 10 – 12 δευτερόλεπτα
2. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και θα πραγματοποιήσει αυτόματη επανεκκίνηση        
3. Τώρα, η συσκευή θα ενεργοποιείται, θα λειτουργεί και θα φορτίζεται όπως αναμένεται