Πως δημιουργώ ένα στιγμιότυπο οθόνης στη συσκευή;

1. Μεταβείτε στην οθόνη που θέλετε να αποτυπώσετε
2. Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη, πατήστε τα πλήκτρα Ενεργοποίηση και Μείωση έντασης για περίπου 2 δευτερόλεπτα