Πως γνωρίζω αν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση για τη συσκευή, πώς ελέγχω αν έχω το πιο πρόσφατο λογισμικό;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις γίνει διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό/λογισμικό, αποστέλλεται ειδοποίηση σε όλες τις συσκευές Land Rover Explore.
Στην αρχική οθόνη, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο στον πίνακα ειδοποιήσεων. Μόλις εμφανιστεί το εικονίδιο, μπορείτε να σύρετε τον πίνακα ειδοποιήσεων προς τα κάτω και να επιλέξετε.

Για χειροκίνητη ενημέρωση:
1.         Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις
2.         Πραγματοποιήστε κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε «Σχετικά με το τηλέφωνο»
3.         Επιλέξτε «Ενημερώσεις συστήματος», ελέγξτε αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις
4.         Επιλέξτε «Ναι»
5.         Η συσκευή θα ελέγξει τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας και μπορεί να ζητήσει να κάνετε περαιτέρω φόρτιση