Πως αντιμετωπίζω το πρόβλημα της κακής ποιότητας ήχου;

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του ήχου της συσκευής σας. Για παράδειγμα:
1.         Εάν η συσκευή έχει βυθιστεί στο νερό, το μικρόφωνο και το ηχείο θα χρειαστεί να στεγνώσουν προκειμένου να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία
2.         Εάν η εισερχόμενη κλήση έχει δρομολογηθεί από μεγάλη απόσταση ή δρομολογείται μέσω της τηλεπικοινωνιακής υποδομής πολλών παρόχων υπηρεσιών
3.         Τεχνική απόδοση μεταξύ κατασκευαστών συσκευών, αυτό μπορεί να σχετίζεται με το λογισμικό ή το υλικό
4.         Το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή, ειδικά όπου υπάρχει θόρυβος παρασκηνίου, κατά κανόνα κυκλοφορία οχημάτων σε αστικό περιβάλλον ή σε μεγάλα εμπορικά κέντρα και αεροδρόμια
Όλοι οι κατασκευαστές συσκευών πρέπει να σχεδιάζουν εξοπλισμό κατάλληλο για λειτουργία στο πλαίσιο πολύ αυστηρών προτύπων που καθορίζονται από οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά κανόνα, αυτά τα πρότυπα βασίζονται στην ασφάλεια, ώστε να μην αντιμετωπίζετε προβλήματα ακοής λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Όλα τα προϊόντα Land Rover πληρούν αυτά τα πρότυπα ασφάλειας και φέρουν σήμανση CE ως επιβεβαίωση της συμμόρφωσής τους με αυτά τα πρότυπα, ενώ η στάθμη ήχου διατηρείται πάντα εντός ασφαλών ορίων.