Πως αντιμετωπίζω το πρόβλημα της κακής ποιότητας ήχου μετά από επαφή με υγρό;

1.         Εάν η συσκευή έχει βυθιστεί στο νερό, το μικρόφωνο και το ηχείο θα χρειαστεί να στεγνώσουν προκειμένου να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία
2.         Βάλτε τη συσκευή σε χώρο στον οποίο μπορεί να στεγνώσει το μικρόφωνο και το ηχείο