Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω το κουπόνι του ViewRanger;

Για πελάτες στον Καναδά, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Νορβηγία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, τη Σουηδία ή τις ΗΠΑ:

Διαθέσιμες επιλογές
1. Πακέτα κορυφαίων χαρτών:
• Χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα για τη δική σας χώρα, χωρίς χρονικό περιορισμό, σε κλίμακα 1:50.000.
• Χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα χωρίς χρονικό περιορισμό, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες, σε κλίμακα 1:50.000: στον Καναδά, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Νορβηγία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, τη Σουηδία ή τις ΗΠΑ
• Χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα για το Βέλγιο, τη Γαλλία ή τη Μεγάλη Βρετανία, με συνδρομή 1 έτους, σε κλίμακα 1:50.000.

2. Πακέτο μονάδων πίστωσης του ViewRanger (1000 μονάδες πίστωσης)
• Μπορεί να εξαργυρωθεί έναντι της αγοράς περιφερειακών χαρτών ή μικρών πλακιδίων χαρτών για τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου χάρτη σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Βόρεια Ιρλανδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία ή ΗΠΑ.
o Σημείωση 1: οι διαθέσιμοι χάρτες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την τιμή. Υπάρχει ένας συνδυασμός διαθέσιμων χαρτών σε κλίμακες 1:50.000 και 1:25.000.
o Σημείωση 2: οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τις μονάδες πίστωσης για να αγοράσουν περιοχές από πολλαπλές χώρες, εάν το επιθυμούν.

3. Συνδρομή του ViewRanger Pro (2 έτη)
• Οι χρήστες μπορούν αντίθετα να επιλέξουν μια 2ετή συνδρομή στο ViewRanger Pro, γεγονός που ξεκλειδώνει μια σειρά κορυφαίων δυνατοτήτων στην εφαρμογή. Αυτές περιλαμβάνουν
o Χρήση εκτός σύνδεσης της δυνατότητας επαυξημένης πραγματικότητας (Skyline)
o Χάρτες εκτός σύνδεσης οπουδήποτε στον κόσμο (με πολλές διαφάνειες: χάρτης του ViewRanger Landscape, Satellite, OpenStreetMap, χάρτες Cycle, χάρτες Ski, χάρτες Transport)
o Αυτόματη πλοήγηση και δρομολόγηση
o Δυνατότητα εκτύπωσης χαρτών

Για πελάτες στο Βέλγιο, τη Γαλλία ή τη Μεγάλη Βρετανία:

Διαθέσιμες επιλογές
1. Πακέτα κορυφαίων χαρτών:
• Χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα για τη χώρα σας, με συνδρομή 1 έτους, σε κλίμακα 1:50.000.
• Χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα για οποιαδήποτε από τις δύο χώρες που αναφέρονται παραπάνω, με συνδρομή 1 έτους, σε κλίμακα 1:50.000.
• Χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα χωρίς χρονικό περιορισμό, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες, σε κλίμακα 1:50.000: στον Καναδά, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Νορβηγία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, τη Σουηδία ή τις ΗΠΑ

2. Πακέτο μονάδων πίστωσης του ViewRanger (1000 μονάδες πίστωσης)
• Μπορεί να εξαργυρωθεί έναντι της αγοράς περιφερειακών χαρτών ή μικρών πλακιδίων χαρτών για τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου χάρτη σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Βόρεια Ιρλανδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία ή ΗΠΑ.
o Σημείωση 1: οι διαθέσιμοι χάρτες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την τιμή. Υπάρχει ένας συνδυασμός διαθέσιμων χαρτών σε κλίμακες 1:50.000 και 1:25.000.
o Σημείωση 2: οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τις μονάδες πίστωσης για να αγοράσουν περιοχές από πολλαπλές χώρες, εάν το επιθυμούν.

3. Συνδρομή του ViewRanger Pro (2 έτη)
• Οι χρήστες μπορούν αντίθετα να επιλέξουν μια 2ετή συνδρομή στο ViewRanger Pro, γεγονός που ξεκλειδώνει μια σειρά κορυφαίων δυνατοτήτων στην εφαρμογή. Αυτές περιλαμβάνουν
o Χρήση εκτός σύνδεσης της δυνατότητας επαυξημένης πραγματικότητας (Skyline)
o Χάρτες εκτός σύνδεσης οπουδήποτε στον κόσμο (με πολλές διαφάνειες: χάρτης του ViewRanger Landscape, Satellite, OpenStreetMap, χάρτες Cycle, χάρτες Ski, χάρτες Transport)
o Αυτόματη πλοήγηση και δρομολόγηση
o Δυνατότητα εκτύπωσης χαρτών

Για πελάτες στην Αυστραλία, την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ελβετία ή τις ΗΠΑ:

Διαθέσιμες επιλογές
1. Πακέτα κορυφαίων χαρτών:
• Χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα χωρίς χρονικό περιορισμό, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες, σε κλίμακα 1:50.000: στον Καναδά, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Νορβηγία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, τη Σουηδία ή τις ΗΠΑ
• Χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα για το Βέλγιο, τη Γαλλία ή τη Μεγάλη Βρετανία, με συνδρομή 1 έτους, σε κλίμακα 1:50.000.

2. Πακέτο μονάδων πίστωσης του ViewRanger (1000 μονάδες πίστωσης)
• Μπορεί να εξαργυρωθεί έναντι της αγοράς περιφερειακών χαρτών ή μικρών πλακιδίων χαρτών για τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου χάρτη, στη χώρα σας, ή από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Βόρεια Ιρλανδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία ή ΗΠΑ.
o Σημείωση 1: οι διαθέσιμοι χάρτες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την τιμή. Υπάρχει ένας συνδυασμός διαθέσιμων χαρτών σε κλίμακες 1:50.000 και 1:25.000.
o Σημείωση 2: οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τις μονάδες πίστωσης για να αγοράσουν περιοχές από πολλαπλές χώρες, εάν το επιθυμούν.

3. Συνδρομή του ViewRanger Pro (2 έτη)
• Οι χρήστες μπορούν αντίθετα να επιλέξουν μια 2ετή συνδρομή στο ViewRanger Pro, γεγονός που ξεκλειδώνει μια σειρά κορυφαίων δυνατοτήτων στην εφαρμογή. Αυτές περιλαμβάνουν
o Χρήση εκτός σύνδεσης της δυνατότητας επαυξημένης πραγματικότητας (Skyline)
o Χάρτες εκτός σύνδεσης οπουδήποτε στον κόσμο (με πολλές διαφάνειες: χάρτης του ViewRanger Landscape, Satellite, OpenStreetMap, χάρτες Cycle, χάρτες Ski, χάρτες Transport)
o Αυτόματη πλοήγηση και δρομολόγηση
o Δυνατότητα εκτύπωσης χαρτών

Για πελάτες στις υπόλοιπες χώρες:

Διαθέσιμες επιλογές
1. Πακέτα κορυφαίων χαρτών:
• Χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα χωρίς χρονικό περιορισμό, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες, σε κλίμακα 1:50.000: στον Καναδά, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Νορβηγία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, τη Σουηδία ή τις ΗΠΑ
• Χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα για το Βέλγιο, τη Γαλλία ή τη Μεγάλη Βρετανία, με συνδρομή 1 έτους, σε κλίμακα 1:50.000.

2. Πακέτο μονάδων πίστωσης του ViewRanger (1000 μονάδες πίστωσης)
• Μπορεί να εξαργυρωθεί έναντι της αγοράς περιφερειακών χαρτών ή μικρών πλακιδίων χαρτών για τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου χάρτη από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Βόρεια Ιρλανδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία ή ΗΠΑ.
o Σημείωση 1: οι διαθέσιμοι χάρτες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την τιμή. Υπάρχει ένας συνδυασμός διαθέσιμων χαρτών σε κλίμακες 1:50.000 και 1:25.000.
o Σημείωση 2: οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τις μονάδες πίστωσης για να αγοράσουν περιοχές από πολλαπλές χώρες, εάν το επιθυμούν.

3. Συνδρομή του ViewRanger Pro (2 έτη)
• Οι χρήστες μπορούν αντίθετα να επιλέξουν μια 2ετή συνδρομή στο ViewRanger Pro, γεγονός που ξεκλειδώνει μια σειρά κορυφαίων δυνατοτήτων στην εφαρμογή. Αυτές περιλαμβάνουν
o Χρήση εκτός σύνδεσης της δυνατότητας επαυξημένης πραγματικότητας (Skyline)
o Χάρτες εκτός σύνδεσης οπουδήποτε στον κόσμο (με πολλές διαφάνειες: χάρτης του ViewRanger Landscape, Satellite, OpenStreetMap, χάρτες Cycle, χάρτες Ski, χάρτες Transport)
o Αυτόματη πλοήγηση και δρομολόγηση
o Δυνατότητα εκτύπωσης χαρτών