Η συσκευή μου έχει έρθει σε επαφή με ένα γνωστό/άγνωστο υγρό. Τι πρέπει να κάνω;

  1. Εάν ένα υγρό εκτός από γλυκό νερό εισέρθει στο HPJ (Υποδοχή βύσματος ήχου) ή στις θύρες USB, θα πρέπει να βγει το συντομότερο δυνατό.
  2. Αρχικά τινάξτε τη συσκευή για να βγουν τα σταγονίδια υγρού και στη συνέχεια αφήστε τη να στεγνώσει πριν τοποθετήσετε το ακουστικό της Υποδοχής βύσματος ήχου ή το καλώδιο USB.

Σημείωση: Σημείο 2 – Θα πρέπει επίσης να τηρηθεί για το νερό που εισέρχεται και σε αυτές τις θύρες.