Διέγραψα κατά λάθος μία εφαρμογή. Πώς μπορώ να κάνω ανάκτηση;

1. Επισκεφτείτε το Google Play Store, ανοίξτε το και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του καταστήματος
2. Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης
3. Πατήστε την επιλογή «Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια μου»
4. Πατήστε την επιλογή «Βιβλιοθήκη» όπου θα βρίσκονται όλες οι εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί νωρίτερα
5. Επιλέξτε την απαιτούμενη εφαρμογή