Γιατί οι κλήσεις προς αυτήν τη συσκευή λαμβάνονται από άλλη συσκευή;

1.         Μεταβείτε στο μενού του τηλεφώνου και επιλέξτε Ρυθμίσεις, επιλέξτε Λογαριασμοί κλήσης και, στη συνέχεια, την επιθυμητή «SIM»
2.         Σε αυτή την οθόνη, πραγματοποιήστε κύλιση στο κάτω μέρος και επιλέξτε «Προώθηση κλήσεων»
3.         Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Πάντα προώθηση» και, αν είναι, απενεργοποιήστε τη. Σε αυτή την οθόνη, υπάρχουν τρεις επιπρόσθετες επιλογές «Προώθηση όταν είναι απασχολημένο», «Προώθηση όταν δεν υπάρχει απάντηση» και «Προώθηση όταν είναι μη προσβάσιμο»
4.         Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την επιθυμητή λειτουργία