Γιατί δεν πραγματοποιεί ορισμένες κλήσεις η συσκευή;

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η συσκευή δεν θα πραγματοποιεί κλήσεις, για παράδειγμα, σε διεθνείς αριθμούς. Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αριθμοί επιτρεπόμενων κλήσεων (FDN):
1.         Μεταβείτε στο μενού του τηλεφώνου και επιλέξτε Ρυθμίσεις, επιλέξτε Λογαριασμοί κλήσης και πατήστε την επιθυμητή «SIM»
2.         Επιλέξτε Αριθμοί επιτρεπόμενων κλήσεων (FDN)
3.         Σε αυτή την οθόνη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επιλογή FDN, θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον κωδικό PIN2. Από αυτήν τη σελίδα, μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τη λίστα FDN